Invitație de participare pentru achiziții

1. Achizitii de servicii de catering – 19.10.2017.

2. Achizitii de servicii de multiplicare – 3.11.2017.

3. Achizitii de bunuri specifice persoanelor cu deficiente de vedere - 3.11.2017.

4. Achizitii de bunuri - 3.11.2017.