Testele pentru EN-2014 sunt elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare, fiind formulate clar, precis si în stricta concordanta cu programele scolare în vigoare pentru fiecare disciplina de studiu, astfel încât sa permita administrarea în câte doua secvente de evaluare.

Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemanator cu cel al evaluarilor internationale administrate elevilor în vârsta de 10-12 ani. Nivelul de dificultate al testelor va fi mediu.

Rezultatele obtinute la EN-2014  nu se înregistreaza în catalogul clasei  si sunt valorificate la nivelul unitatii de învatamânt prin elaborarea planurilor individualizate de învatare, consemnarea în portofoliul educational al elevului, respectiv informarea parintilor/reprezentantilor legali ai elevului asupra stadiului formarii si dezvoltarii competentelor evaluate.