SCURT ISTORIC

Călătorul care străbate şoseaua dinspre Iaşi spre Paşcani este plăcut impresionat, la intrarea în localitatea Tg. Frumos, de un edificiu important, Liceul Special ,,MOLDOVA’’. Înfiinţată în anul 1961, această instituţie a fost destinată instruirii şi educării copiilor cu deficienţe de vedere, cu vârste cuprinse între 7-18 ani, de pe raza celor opt judeţe ale Moldovei.

Pentru început, şcoala a purtat denumirea de Şcoala specială generală pentru nevăzători. În anul 1999, în urma demersurilor făcute la MEN, şcoala noastră şi-a schimbat titulatura în Şcoala ,,Moldova’’ pentru deficienţi de vedere, iar din septembrie 2004 până în ianuarie 2013 a purtat numele de Liceul pentru elevi cu deficienţe de vedere cu clasele I – XII « Moldova ».

Clădirea iniţială a fost improprie unei unităţi şcolare, fiind destinată Miliţiei raionale Tg. Frumos din acel timp. Cu unele modificări, această clădire a funcţionat ca şcoală generală pentru clasele I-IV. La început, şcoala avea înscrişi 43 de elevi de diferite vârste şi un număr de opt cadre didactice, cu o pregătire profesională ridicată, unele dintre cadrele didactice fiind nevăzătoare. În urma unor insistenţe la minister, în 1965 s-a obţinut aprobarea pentru a se continua şcolarizarea copiilor deficienţi de vedere şi la gimnaziu. În 1971 s-a dat în folosinţă noul corp de clădire, care în 1998 a fost mansardat în parte, pentru a mări spaţiul de cazare în internat. Inimosul colectiv de cadre didactice de la începutul funcţionării şcolii şi care s-a completat pe parcurs, a muncit cu dăruire, reuşind să facă astfel încât elevi ai şcolii noastre să devină la rândul lor profesori la toate şcolile pentru copii cu deficienţe de vedere din ţară.

De-a lungul anilor, şcoala noastră s-a implicat în toate activităţile cultural-artistice (spectacole, concursuri locale, judeţene şi naţionale) şi sportive (concursuri de şah la nivel local şi naţional). Graţie unor cadre didactice care au lucrat la şcoala noastră – profesor de limba şi literatura română George Cârligeanu – Bitu şi învăţător Aurel Bulancea – copiii nevăzători din toată ţara învaţă tainele scrisului şi cititului Braille şi astăzi din abecedarul alcătuit de cei doi. Accesul nevăzătorilor la computer şi, implicit, la Internet, este o achiziţie importantă pentru şcoala noastră, fapt realizat cu ajutorul Fundaţiei VISIO din Olanda şi al M.E.C.T.S. Aşadar, calculatorul – un vis minunat a devenit o realitate şi pentru cei fără vedere. În acest lăcaş de cultură şi educaţie soarele răsare şi pentru nevăzători.